Konsulent og privatetterforskningstjenester

Thune Consult Privatetterforskning drives av Bjørn-Ivar Thune.

Med 36 års erfaring fra politiet har jeg bred kompetanse på etterforskning og rådgivning i alle type straffesaker, med spesialkompetanse på utredning i økonomisaker. 

Trenger du råd og veiledning i forhold til å inngi anmeldelse til politiet, konkurssaker, svindel, bedrageri, sporing av verdier eller andre forhold, så ta kontakt for en gratis konsultasjon. Begrens kostnader til advokat og økonomiske rådgivere, og få en vurdering av ditt forhold hos meg.

Jeg tar oppdrag i alle typer straffe og sivilsaker, både i Norge og internasjonalt, og samarbeider med et nettverk av eks politifolk (privatetterforskere), advokater og revisore. Vi gir også bistand i operative oppdrag ved siden av etterretning og etterforskningsoppdrag.

-------------

Thune Consult Private Investigation run by Bjorn-Ivar Thune.

With 36 years experience in the police, I have broad expertise in research and consulting in all type of criminal cases, a specialist on economic evaluation and economic crimes.

Need you advice and guidance in relation to file a report to the police, bankruptcy matters, fraud, cheat, tracking values or other conditions, so please contact us for a free consultation. Limit the costs of legal and financial advisers, and get an assessment of your relationship with me.

I take assignments in all types punish and civil cases, both in Norway and internationally, and collaborates with a network of ex police officers (private investigators) lawyer and accountant with the possibility of operational mission next intelligence and ether research mission.

 

Tilknyttet NFES (Norsk forening for Etterforskning og Sikkerhet) og IKD Internasjonal organisasjon og samarbeidende privatetterforskernettverk